Aberdeen angus-fe, svart, kollet storferase utviklet i Skottland på 1700-tallet. En av de mest utbredte kjøttferaser i verden. Spesialisert kjøttproduksjon på rasen drives også i Norge, hvor vi har ca. 1500 (2003) renrasede ammekyr av rasen. Rasen passer best til ekstensiv drift, har gode moregenskaper og er tidlig slaktemoden.