Sigdal

Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Sigdal, kommune i Buskerud fylke, omfatter Simoas dalføre mellom Krøderen/Hallingdal i nordøst og Numedal i sørvest.

Natur

Den øverste delen, Eggedal med Haglebuelva, er trang, og gårdene ligger på sidemorener høyt oppe i liene. Eggedøla renner til Solevatnet (170 moh.). Herfra renner Storelva, som danner sjøen Soneren (103 moh.), og fra Soneren renner Simoa videre ut i Drammenselva ved Åmot i Modum. Berggrunnen består overveiende av grunnfjell. Dalsidene er bratte, men nedenfor Solevatnet er likevel dalen vid og dekket av leirjord og sandmoer. Høyeste fjell, Gråfjell (1466 moh.), er i Norefjellsmassivet mellom Eggedal og Krøderens nordlige del. Midt i dalføret ligger Andersnatten (733 moh.), med steil profil og ypperlig utsikt over hele dalføret. Trillemarka, et område på 43,3 km2 produktiv barskog og fjellskog som strekker seg inn i Nore og Uvdal og Rollag kommuner, er vernet som naturreservat.

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt i hoveddalføret. Større tettbebyggelser i hhv. Eggedal og rundt administrasjonssenteret og eneste tettsted, Prestfoss ved sørenden av Soneren (465 innb. 2005). Gårdene ligger i dalbunnen og i dalsidene. I tiårsperioden 1996–2006 gikk folkemengden tilbake med 3,2 % mot en vekst på 6,9 % i fylket som helhet.

Næringsliv

Sigdal er en utpreget jord- og skogbrukskommune med hovedvekt på korndyrking; ellers storfehold av betydning. Jord- og skogbruk drives for det meste i kombinasjon. Den årlige avvirkning i skogene var 2004 på 60 600 m3 tømmer. Kommunen har en betydelig trevare- og møbelindustri (i alt 66 % av industriens sysselsatte 2004). Den største industribedriften i kommunen, Sigdal Kjøkken AS i Nedre Eggedal, er en av landets betydeligste produsenter av kjøkkeninnredninger. Turisttrafikken, særlig vinterturismen i Eggedal (Haglebu) og Norefjellsområdet, er av stor økonomisk betydning.

Samferdsel

Fv. 287 går gjennom hele dalføret fra Åmot i Modum til Eggedal. Herfra går fylkesvei nordover til Bromma i Hallingdal. Ved administrasjonssenteret Prestfoss like nedenfor Soneren er det fylkesveiforbindelse til Krøderen i nordøst og til Lyngdal i Flesberg i sørvest.

Offentlige institusjoner

Sigdal svarer til sognene Sigdal og Eggedal i Sigdal prestegjeld, Eiker prosti i Tunsberg bispedømme, Sigdal lensmannsdistrikt i Nordre Buskerud politidistrikt og hører under Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Historikk og kultur

Holmen kirke ligger i Prestfoss. Her ligger også Sigdal museum og Folkemusikksenteret for Buskerud. Vatnås kirke på Greenskogen er fra 1665 og er rikt dekorert og med særpreget, utskåret inventar. Ved kirken finnes en Olavskilde, som folk langt inn i protestantisk tid oppsøkte. Maleren og forfatteren Chr. Skredsvig er knyttet til Sigdal. Han bodde på Hagan i Eggedal fra 1894 til sin død i 1924. Maleren Th. Kittelsen hadde sitt hjem i Lauvlia ved Soneren 1900–10. Begge hentet motiver fra området. Alpinbakke på Haglebu.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har et gull treberg mot en blå bakgrunn; illuderer fjellformasjonen Andersnatten.

Navnet. Første ledd i navnet er elvenavnet Simoa, norrønt Sigm eller Sigma, henger kanskje sammen med verbet sige, 'gli'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 30.06.2014.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Sigdal

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.