Sigdal

Sigdal, kommune i Buskerud fylke, omfatter Simoas dalføre fra vannskillet ovenfor Haglebu i nord til Solumsmoen ved grensen til Modum i sør med skog- og fjellområdene på begge sider, blant annet Norefjell i øst og Trillemarka-Rollag Østfjell i vest. Sigdal ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. I 1901 ble Krødsherad skilt ut som egen kommune, og Sigdal fikk da sine nåværende grenser. Hele artikkelen