Torader, lite trekkspill med to rader diskantknapper. Vekseltonig, dvs. at samme tast gir forskjellig tone etter som belgen presses eller trekkes.