plutonium

Av .

Artikkelstart

Plutonium, radioaktivt, metallisk grunnstoff som tilhører actinoidene i grunnstoffenes periodesystem. Plutoniummetall er sølvglinsende og meget hardt og sprøtt ved romtemperatur. Det eksisterer i 6 forskjellige polymorfe modifikasjoner. β-modifikasjonen, som er stabil over 115 °C, er tilstrekkelig duktil til at man kan forarbeide den maskinelt.

Faktaboks

Uttale
plutˈonium
Etymologi
etter dvergplaneten Pluto

Det er identifisert plutonium-isotoper med nukleontall fra 228 til 247. Den lengstlevende er 244Pu med en halveringstid 8,00·107 år. 239Pu er den viktigste fordi den kan fremstilles i store mengder (kilogram), har relativt lang halveringstid, 24110 år, og fisjonerer ved bestråling av både termiske og hurtige nøytroner. Disse forholdene gjør at nukliden tjener som brensel i kjernereaktorer eller som sprengstoff i atombomber. Ved fisjon vil ett kilogram plutonium avgi en energimengde som tilsvarer 22·106 kilowatt-timer som varme.

Forekomst

I naturen er det påvist meget små mengder av 239Pu i uranmineraler som bekblende og carnotitt. I disse mineralene er 239Pu dannet ved naturlige kjernereaksjoner hvor 238U fanger inn nøytroner fra spontan fisjon av 235U og fra andre kilder. Som et resultat av slike prosesser antas plutonium å utgjøre 2·10–19 prosent av jordskorpen.

Kjemiske egenskaper

Plutonium løser seg lett i konsentrert saltsyre, men vanskelig i oksiderende syrer. I vandige løsninger kan plutonium inngå i fem forskjellige oksidasjonstrinn: Pu3+ (blåfarget), Pu4+ (oransjebrunt), plutonyl(V)ionet, PuO+, (svakt fiolett), plutonyl(VI)ionet (oransjerødt) og PuO65 eller PuO53 i oksidasjonstrinn VII (grønn). Plutonium danner oksidene PuO og PuO2 og en rekke intermediære oksidfaser. Oksidasjonstrinn IV er det mest stabile.

I uranreaktorer blir det tilnærmet dannet et atom 239Pu for hvert atom 235U som fisjonerer. Naturlig uran inneholder bare 0,7205 % av 235U. Det vil derfor dannes relativt små mengder av plutonium i reaktorer basert på naturlig uran, men brenslet er vanligvis anriket 235U. Plutonium skilles fra etter at reaktorbrenslet først er blitt lagret i flere måneder for at sterkt radioaktive fisjonsprodukter skal desintegrere. Separeringen består av sammensatte kjemiske prosesser (Purex-prosessen og annet).

Fremstilling

Plutonium (239Pu) fremstilles i store mengder i kjernereaktorer ved nøytronbestråling av 238U.

Håndtering, fysiologiske virkninger

Plutonium må behandles med stor forsiktighet på grunn av dets radiotoksisitet og fisjonsegenskaper. På grunn av varmeutviklingen forårsaket av den radioaktive strålingen, må større stykker av plutoniummetall holdes avkjølt for å hindre overoppvarming og eventuelt smelting. Fisjonsegenskapene gjør videre at tilstrekkelig store plutoniummengder danner en kritisk masse som sender ut dødelige mengder av nøytroner og radioaktive stråler. I tillegg vil den store varmemengden som utvikles, kunne bevirke at reaksjonen antar eksplosiv karakter.

Plutoniums radiotoksisitet skyldes dets α-radioaktivitet. Plutonium som er kommet inn i kroppen, forårsaker strålingsdoser spesielt til leveren, tykktarmen og i benhinnen (epitel-celler), men er sterkt avhengig av den kjemiske formen. Det er ikke funnet kreft hos mennesker forårsaket av plutonium i kroppen. For å redusere et eventuelt inntak kan det benyttes en sterk kompleksdanner, dietylentriaminpentaeddiksyre (DTPA).

For personer som kan bli eksponert i yrkessammenheng, er den årlige grense for inntak (ALI) 30 kBq, og for inhalering er grensen satt til 220 Bq. For den maksimalt tillatte konsentrasjon i luft angis 740 Bq per kubikkmeter. De tilsvarende grensene for befolkningen generelt er en tiendedel av de angitte verdiene. Plutonium blir som andre α-strålingsemittere behandlet med stor forsiktighet og med spesielt utstyr.

Historie

Glenn T. Seaborg ledet arbeidene med plutonium i Manhattan-prosjektet i 1941–1945. Sammen med Edwin Mattison McMillan fikk han Nobelprisen i kjemi i 1951 for å ha klargjort kjemien til de første transuraner (Np, Pu, Am, Cm) i periodesystemet.

Av /NTB Scanpix ※.

Plutonium ble oppdaget i 1940, som det andre av transuranene, etter neptunium, da Glenn T. Seaborg, Edwin M. Mcmillan, Joseph W. Kennedy og Arthur C. Wahl ved University of California i Berkeley fremstilte 238Pu ved å bestråle 238U i form av oksidet U3O8 med deutroner. Ved denne kjernereaksjonen dannes 238Np (238U + d → 238Np + 2n). Denne desintegrerer ved β--stråling til 238Pu, som har en halveringstid på 87,76 år. Grunnstoffet ble kalt plutonium etter dvergplaneten Pluto (som den gang hadde status som planet) og ligger utenfor planeten Neptun, som neptunium var oppkalt etter.

Den langt viktigere plutoniumisotop 239Pu, ble fremstilt kort tid etter ved å bestråle 238U med nøytroner. Som mellomprodukter dannes 239U, som ved β-stråling desintegrerer til 239Np, og som i sin tur desintegrerer ved β-stråling til 239Pu. På denne måten fremstilte B. B. Cunningham og L. B. Werner i 1942 det første mikrogram av 239Pu. I 1943 ble de første små metallkorn av plutonium fremstilt ved å redusere plutoniumtrifluorid, PuF3, med et jordalkalimetall.

Plutonium

Kjemisk symbol Pu
Atomnummer 94
Relativ atommasse 244,0642 (ustabil, viktigste isotop)
Smeltepunkt 640 °C
Kokepunkt 3228 °C
Densitet 19,84 g/cm3
Oksidasjonstall III, IV, V, VI, VII
Elektronkonfigurasjon [Rn]5f67s2

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg