Grunnstoff er et rent stoff hvor alle atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer.Grunnstoffene er ordnet i perioder og grupper i periodesystemet.Det finnes flere isotoper av alle grunnstoffer. Noen av dem forekommer i naturen, men de fleste er fremstilt i laboratorier. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Ustabile grunnstoffer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt