Betegnelse for de forskjellige former som et stoff kan opptre i på grunn av forskjellig krystalloppbygning. Mest iøynefallende hos enkelte ikke-metalliske grunnstoffer; f.eks. er diamant og grafitt modifikasjoner av karbon. Også mange metaller har flere modifikasjoner, bl.a. jern og tinn. Som eksempel på modifikasjoner av en kjemisk forbindelse kan nevnes mineralene rutil, anatas og brookitt, som alle er titandioksid. Se også allotropi.