Joseph Harold Greenberg, amerikansk antropolog med lingvistikk som spesialfelt; var professor ved Stanford University, California. Han er kjent for sine studier innen «genetisk» lingvistisk klassifisering, og for sine viktige bidrag til klassifikasjon av afrikanske og søramerikanske språk. Hans arbeid innebar en til dels dristig forenkling av de skjemaene man tidligere hadde operert med. Blant verkene hans kan nevnes The General Classification of Central and South American Languages (1956/1960), The Languages of Africa (1966), Anthropological Linguistics: An Introduction (1967) og Language in the Americas (1986). Greenberg leverte også retningsgivende bidrag til synkron sammenlignende språkvitenskap (språktypologi), bl.a. Universals of Language (1963) og Language Universals (1966).