Afrikanske språk

Språka i Afrika høyrer til mange ulike språkfamiliar og varierer sterkt i struktur. Ein reknar med at det finst i overkant av 2000 forskjellige afrikanske språk. Då er ikkje dialektar inkluderte.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Theil

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 31 artikler: