Skole og utdanning i Kina

Utdanning har vært høyt prioritert av kommunistpartiet i Kina siden 1949, selv om det tidvis har hersket stor uenighet om utdanningens funksjon og innhold. Under kulturrevolusjonen ble store deler av det høyere utdanningssystemet avviklet, og et av slagordene var: «Heller rød enn ekspert!». I løpet av 1980-årene forandret dette seg. Fagkunnskap og forskning fikk igjen større betydning. Siden 1985 har et overordnet mål vært at utdanningssystemet skal tjene sosialistisk modernisering for å kunne bidra til landets økonomiske og sosiale utvikling.

I 1986 ble 9-årig obligatorisk grunnskole vedtatt av folkekongressen, og reformen skulle etter forutsetningene være gjennomført i stort sett hele landet innen år 2000. Denne målsetningen er ennå ikke innfridd (2005), og det er store regionale forskjeller i skoletilbudet. Det satses også stort på 3-årige førskoler, som sees på som viktige fordi de fleste barna ikke har søsken. Rundt 40 % av barna går i førskole. De fleste starter på skolen som 6-åringer i byene, som 7-åringer på landsbygda. Etter grunnskolen er det ulike typer av «fortsettelseskoler», hvor teknikk, handelsfag, jordbruk og helsefag blir ansett som viktige fag. Ca. 60 % av de unge fortsetter i videregående skole. Grunnskolen er i prinsippet gratis, ellers må skolepenger betales på alle utdanningsnivåer, og skolebøker må kjøpes av elevene. Privatskoler har vært tillatt siden tidlig i 1980-årene.

For å komme inn på universiteter og høyskoler må studentene bestå en statlig adgangseksamen. Det er stor konkurranse for å komme inn på de offentlige universitetene. Som en følge av studentopptøyene i 1989 kreves nå i tillegg ett års politiske studier før man kan begynne å studere. Før 1985 var høyere utdanning gratis, nå må studentene konkurrere om stipendier som gis etter akademiske resultater. Rundt 7,5 % av de unge tar høyere utdanning.

Før 1949 var storparten av befolkningen analfabeter. I 1999 ble andelen analfabeter av den voksne befolkningen oppgitt til ca. 15 %.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg