IKT er en forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.