Selvbestemmelsesrett (eller autonomi) innen medisin betyr frihet til å treffe valg av betydning for eget liv og egen helse. Det er den enkelte pasient som bestemmer om han eller hun vil ha den helsehjelpen som tilbys. Pasientens selvbestemmelsesrett er også betegnet som pasientautonomi.

Faktaboks

Også kjent som

autonomi

For pasienter som ikke anses å være kompetente til å ta behandlingsavgjørelser, er selvbestemmelsesretten begrenset. Dette gjelder for eksempel barn, personer med alvorlige psykiske lidelser, personer med alvorlig psykisk utviklingshemning, pasienter med demens, bevisstløse pasienter og pasienter som er sterkt svekket.

Informert samtykke

Pleie, omsorg, undersøkelse, innleggelse og behandling kan ikke gis uten at pasienten har gitt et informert samtykke. For at et samtykke skal være et informert samtykke må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Det vil si at pasienten skal få en god forklaring på hvorfor helsehjelpen tilbys, hvilke metoder som brukes, hvilke fordeler det er ved helsehjelpen, og hvilke mulige farer som følger i forbindelse med den behandlingen eller de tiltakene som tilbys. Informasjonen skal likevel tilpasses den enkelte pasienten og hvor stort eller komplisert inngrep som skal gjøres.

Nødvendig informasjon

Det er heller ikke slik at pasienten skal ha all tenkelig informasjon, men pasienten skal få all nødvendig informasjon om helsetilstanden og innholdet i helsehjelpen. Med nødvendig informasjon menes at pasienten må få nok informasjon til at hen har et forsvarlig beslutningsgrunnlag for å si ja eller nei til den helsehjelpen som tilbys. Når omstendighetene rundt pasienten umuliggjør å gi nødvendig informasjon, for eksempel ved en akutt innleggelse, er det tilstrekkelig at pasienten får informasjon om selve tiltaket og om eventuelle alvorlige komplikasjoner og hvilken risiko tiltaket kan medføre. Kravene til hva informasjonen skal inneholde står i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Unntak

Helsehjelp uten pasientens informerte samtykke kan kun gis dersom det foreligger et annet gyldig rettsgrunnlag (typisk en lovregel).

Tilbaketrekking av samtykket

En pasient kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke. Dersom pasienten trekker samtykket, skal helsepersonellet oppmuntre pasienten til å fortsette behandlingen. Dersom pasienten likevel vil avslutte behandlingen, skal helsepersonellet respektere pasientens beslutning og avslutte helsehjelpen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg