Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Lenvik, kommune i Troms fylke. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964, da kommunen ble utvidet med tre områder på Senja, nordre del av øya fra tidligere Hillesøy, sørøstspissen fra Sørreisa, og et område innenfor Laksefjorden fra Tranøy. Kommunen ligger på begge sider av Gisundet, som skiller Senja, Norges nest største øy, fra fastlandet. Ca. 60 % av kommunen ligger på Senja.

Senja er landskapet preget av spisse tinder opptil 957 moh. (Istindan), og den nordlige delen er sterkt oppskåret av fjorder. Fastlandsdelen er også berglendt med flere topper over 1000 moh. (Leirtinden, 1203 moh., på grensen til Målselv) og deles nesten i to av Rossfjorden–Rossfjordvatnet, som løper parallelt med Gisundet. Berggrunnen på fastlandet og den sørlige delen av Senja består hovedsakelig av glimmerskifer, samt noe kalkstein av kaledonsk alder. Den øvrige delen av Senja består av gamle grunnfjellsbergarter, for det meste granitt og noen steder også gneis. Rossfjordvassdraget er varig vernet. Flere våtmarksområder på Senja er foreslått fredet pga. fuglelivet.

Lenvik er den tredje folkerikeste kommunen i Troms. Folketallet har med unntak av 1980-årene vist vekst siden krigen, 1995–2005 med 6,8 %. Bosetningen er særlig konsentrert langs Gisundet. På fastlandet i sør ligger tettstedet og administrasjonssenteret Finnsnes (3907 innb. 2005), herfra går det bro rett over sundet til tettstedet Silsand (1271 innb.) på Senja. Lenger nord, på Senjasiden, ligger Gibostad (377 innb.). I den nordlige delen av Senja ligger to mindre tettsteder, fiskeværene Husøy (235 innb.) og Fjordgard (225 innb.).

I 1970- og 1980-årene har Finnsnes utviklet seg til å bli et regionsenter for Midt-Troms, særlig pga. utviklingen av kommunikasjonene. Samtidig har de tjenesteytende næringene blitt dominerende, mens primærnæringenes betydning er blitt redusert i kommunen som helhet. Men utenom de største tettstedene er jordbruk, og særlig fiske, fortsatt de viktigste næringene. Lenvik er blant de bedre jordbrukskommunene i Troms, jordbruket baseres på fôrproduksjon og husdyrhold med melke- og kjøttproduksjon. Særlig på Senja har fisket stor betydning, her finnes flere fiskevær. Fiskeflåten består av mange mindre fartøyer som fisker i nære farvann, men også av større båter, deriblant flere trålere, som kan drive helårsfiske også i fjernere farvann. Torsk, reker og sei er de viktigste ilandbrakte fiskeslagene. Flere steder i kommunen finnes bedrifter innen fiskeriindustrien, og det finnes også flere mekaniske verksteder.

Det er etablert flere anlegg innen havbruk i Lenvik. Den viktigste industribransjen er næringsmiddelindustrien med 42 % av industriens sysselsetting (2003). Jern- og metallindustrien, med 23 % av industriens sysselsetting, domineres av Finnfjord Smelteverk A/S, som produserer ferrosilisium. Finnsnes er et betydelig handelssentrum. Lysbotnvassdraget på Senja er utbygd med et kraftverk (20,8 GWh i midlere årsproduksjon).

I Finnsnes kommer dagsavisen Troms Folkeblad ut.

Finnsnes er et viktig kommunikasjonssentrum. All veitrafikk mellom Senja og fastlandet går over Gisundbrua (1145 m). Fra Finnsnes fortsetter Fv. 86 sørøstover til E 6 og Bardufoss (stamruteflyplass). Finnsnes har hurtigruteanløp og hurtigbåtforbindelse, bl.a. til Harstad og Tromsø. Fv. 856 går nordover til Rossfjordstraumen hvorfra fylkesveier fortsetter videre på begge sider av Rossfjorden, og Fv. 855 fra Finnfjordbotn til Buktamo ved E 6. På Senja følger Fv. 861 Gisundet nordover til Mefjordbotn der fylkesvei fortsetter videre til Fjordgard, og Fv. 86 vestover til Torsken.

Finnsnes har videregående skoler, asylmottak, hotell m.m. Silsand har psykiatrisk senter, poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk samt andre institusjoner innen sosial- og helsestell. I Gibostad er det videregående skole med bl.a. landbruksfag.

Lenvik hører til Troms politidistrikt, Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Lenvik kommune tilsvarer soknet Lenvik i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lenvik til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Lenvik kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 39 grunnkretser:

 • Rossfjordområdet: Sultindvik, Rossfjord, Straumen øst, Straumen vest, Tårnelv, Langnes, Grønnjord, Tennskjer
 • Bjorelvnesområdet: Lenvik, Kårvik, Bjorelvnes
 • Finnsnesområdet: Trollvik, Finnsnes, Sandvik, Skogen, Stormyra, Fagernes, Finnfjord
 • Silsandområdet: Russevåg, Vågan/Vassjord, Stormo, Høgli/Grønli, Laukhella, Silsand, Olsborg, Grasmyr, Kvanli
 • Gibostadområdet: Grasmyrskogen, Skognes, Svartfjell, Gibostad, Grunnvåg, Årnes, Lysbotn
 • Stønnesbotn/Øyfjordområdet:Stønnesbotn, Botnhamn, Baltsfjord, Husøy, Fjordgård

I Bjorelvnes ligger Lenvik bygdemuseum med utleie av nordlandsbåter og rorbuer. Lenvik kirke i Bjorelvnes, korskirke i tre, bygd 1879. Alpinanlegg ved Finnsnes.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har tre skråstilte gull årer mot en blå bakgrunn; symboliserer fiske og fiskeindustri.

Navnetkommer av norrønt Lengjuvík, etter elvenavnet Lengja, ‘den lange’.

  • Bertheussen, Carl: Kulturbilder fra gamle Hillesøy, 1988, isbn 82-90669-04-6,Finn boken
  • Hildring : fortellinger fra området som utgjorde Hillesøy kommune, 2007, isbn 978-82-997641-0-0, Finn boken
  • Personalhistorisk kildesamling for Lenvik 1626-1838, 1993, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.