Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Tranøy, kommune i Troms fylke, ligger på Sør-Senja, grenser til Torsken i nordvest, Berg i nord, og Lenvik i øst. Kommunen fikk sine nåværende grenser ved kommunereguleringen i 1964, da den ytterste delen av Senja og Lemmingvær, samt sørsiden av Selfjorden ble overført fra hhv. Bjarkøy og Torsken, mens områdene på fastlandet på sørsiden av Solbergfjorden ble overført til Dyrøy og Stormoenområdet sør for Kaperelva på Senja til Lenvik.

De vestre og sentrale delene av kommunen består av grunnfjell med overveiende gneis og granitt, de østre av kambrosilurisk glimmerskifer og kalkstein. Det er gjort et funn av jernmalm innenfor grunnfjellsområdet, men denne er ikke i drift. Landskapet er preget av relativt høye fjell i grunnfjellsområdet (Svanfjellet 898 moh. på grensen til Berg og Torsken), og et flatere landskap i de østlige deler, myrlendt med bjørkeskog. I Tranøy ligger Ånderdalen nasjonalpark, som er 68 km2 stor med meget variert natur, bl.a. urskog og kjempefuruer.

Kommunen har hatt forholdsvis stor utflytting siden siste krig med et synkende folketall som resultat, 2002-2012 med 10 % mot en vekst i fylket som helhet på 5 %. Administrasjonssenteret Vangsvik ligger ved Solbergfjorden lengst øst i kommunen. Kommunen har ingen tettsteder.

De viktigste jordarealene ligger på kambrosilurområdet. De kalkholdige bergartene gir god dyrkingsjord, og jordbruket spiller en viktig rolle i kommunens næringsliv. Det meste av jordbruksarealet blir brukt til gressproduksjon, for øvrig dyrking av noe fôrvekster og poteter. På myrområdene i de østlige deler av kommunen har det vært drevet en betydelig nydyrking etter 1945. Jordbruk drives i stor grad som kombinasjonsnæring, særlig sammen med fiske. Avvirkningen i skogene er beskjeden. Fisket er viktigste næring i kommunen, særlig i de ytterste delene som ligger nær opp til de store fiskefeltene i Vesterålen og Sør-Troms. Bare en ubetydelig del av fangstene ilandbringes i kommunen. Av de yrkesaktive hadde 2001 39 % arbeid utenfor kommunen, 25 % i Lenvik og 5 % i Tromsø.

Tranøy hører til Troms politidistrikt, Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Torsken.

Tranøy kommune tilsvarer soknet Tranøy i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tranøy til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Tranøy kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 11 grunnkretser:

  • Tranøy: Sørli, Øverbotn, Solli, Vikstranda, Tranøybotn
  • Stonglandet: Eidet, Stonglandet, Å, Buvik, Mellemvik, Rødsand

På Stonglandet er det funnet flere gravrøyser og hellekister etter den første faste bosetning fra omkring år 500 e.Kr. På Tranøya, øya i Solbergfjorden som har gitt kommunen navn, har det vært kirke helt siden 1300-tallet.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en krummet svart kveite mot en sølv bakgrunn, som symboliserer fiske som mat og næring.

Navnet kommer av fuglenavnet trane.

  • Bygdebok for Dyrøy, Sørreisa og Tranøy, 1977- .

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.