Polens historie begynner med de første statsdannelsene i området som i dag er Polen rundt 800 evt. Polen ble kristnet på slutten av 900-tallet og fikk sin egen kirkeprovins rundt år 1000. I senmiddelalderen gikk Polen inn i en union med Litauen (Polen-Litauen) som varte i 200 år. På 1600-tallet ble landet hardt rammet av de mange krigene i Europa og tapte flere landområder. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel