Wien, østerriksk olje- og gasselskap grunnlagt i 1956, Østerrikes største industrikonsern og Sentral-Europas største oljeselskap. Skiftet i 1995 navn fra ÖMV til OMV. Etter å ha blitt største eier i tyske Bayernoil (2003) og rumenske Petrom (2004) driver OMV petroleumsleting og/eller -utvinning i 17 land over hele verden, bl.a. i Østerrike, Nordsjøen (Storbritannia), Romania, Kasakhstan, Pakistan, Australia og Libya; har også søkt om utvinningslisenser på norsk sokkel. Selskapet har oljeraffinerier i Østerrike, Tyskland og Romania og driver nesten 2500 bensinstasjoner i Sentral- og Øst-Europa. Overtok i 2006 rundt en tredel av eierskapet i tyrkiske Petrol Ofisi, som har 3600 bensinstasjoner. OMV er også en stor importør, transportør og selger av gass, samt har utbredt petrokjemisk og kjemisk virksomhet, bl.a. 35 % eierandel i petrokjemikonsernet Borealis med produksjon også i Norge (Bamble). Omsetning nesten 20 mrd. amerikanske dollar med rundt 6000 ansatte (2004). Største eiere er den østerrikske stat (ca. 30 %) og International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi (ca. 18 %).