Petroleumsselskaper

Oljeselskap er industriselskap som driver leting etter, utvinning, raffinering, transport eller salg av petroleum. Integrerte oljeselskaper er engasjert i hele prosessen fra leting/utvinning til salg, mens andre oljeselskap kan være engasjert bare i oppstrøms- (leting og utvinning) eller i nedstrøms-aktiviteter (raffinering og markedsføring). Mange av oljeselskapene er blant verdens største selskaper på grunn av betydningen av olje til oppvarming, drivstoff og petrokjemisk industri. Hele artikkelen