Petroleumsselskaper

Et oljeselskap driver leting etter, utvinning, raffinering, transport eller salg av petroleum. Integrerte oljeselskaper er engasjert i hele prosessen fra leting/utvinning til salg, mens andre oljeselskap kan være engasjert bare i oppstrøms- (leting og utvinning) eller i nedstrøms-aktiviteter (raffinering og markedsføring). Verdens største oljeselskaper (regnet etter omsetning) er britiske BP, amerikanske Exxon Mobil, nederlandske Royal Dutch Shell, franske Total, amerikanske Chevron og amerikanske ConocoPhillips (per 2005).I Norge var 43 oljeselskaper aktive på norsk sokkel, hvorav 27 var operatører. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marie Smith-Solbakken

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 71 artikler:

L

  1. Lundin