Stasjon på Sørlandsbanen i Åmli kommune, Aust-Agder. Fra Nelaug går sidebane til Arendal, åpnet smalsporet 1910, normalsporet 1946, elektrifisert 1996. Sidebanen fra Nelaug til Treungen ble åpnet 1913 (til Åmli 1910); ombygd til normalspor 1946. Strekningen Nelaug–Treungen ble nedlagt 1967; nå bare godstrafikk til Simonstad, se Arendalsbanen.