Åmli

Faktaboks

Landareal
1 058 km²
Innbyggertall
1 801 (2022)
Administrasjonssenter
Åmli
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Aust-Agder)
Innbyggernavn
åmling
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4217 (fra 01.01.2020, tidligere 0929)
Høyeste fjell
Trongedalsnuten (929 moh.)

Kommunevåpenet til Åmli har på blå bakgrunn en oppreist sølv bever med bakovervendt hode.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Åmli er en kommune i Agder fylke, omkring Nidelvas dalføre og dennes sidedal Gjøvdal med skog- og heitraktene på begge sider, samt Tovdal med Tovdalselva i sørvest. Åmli grenser i nord til Vestfold og Telemark fylke (Fyresdal og Nissedal kommuner), i vest til Bygland, i sør til Froland og i øst til Vegårshei.

Åmli kommune ble opprettet ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Senere ble tre av sognene skilt ut og opprettet som nye kommuner, Mykland i 1879 og Tovdal og Gjøvdal i 1908. I 1960 ble Gjøvdal slått sammen med Åmli, og kommunen fikk sine nåværende grenser i 1967, da også Tovdal ble tilbakeført til Åmli. Gjøvdal og Tovdal var ved sammenslåingen med Åmli blant landets aller minste kommuner etter folketall og hadde da henholdsvis 362 og 161 innbyggere.

Natur

Kart som viser plasseringen av Åmli kommune.
Av /Store norske leksikon ※.

Berggrunnen i hele kommunen hører til grunnfjellet, hovedsakelig ulike typer granitt, men også noe gneis. Gneisen opptrer særlig i tre områder: i Tovdal nordvest i kommunen, i et område lengst øst i kommunen, øst for Åmli tettsted, samt på vestsiden av sjøen Nelaug lengst sør i kommunen.

Kommunen har store heiområder som stort sett ligger under skoggrensen (700–800 meter over havet), høyest når Trongedalsnuten (929 meter over havet) på Storrfjellet nord i kommunen, mellom Tovdal og Gjøvdal. De viktigste dalførene går i nordre del av kommunen mot sørøst. Sør for Åmli tettsted og Nelaug bøyer dalene av mot sørvest. Nidelva (med tilløpet Gjøv) munner ut i Arendal, Tovdalselva i Topdalsfjorden øst for Kristiansand.

Landskapet domineres av skog (78 prosent av totalarealet); dertil ligger ni prosent av arealet over skoggrensen. Den dyrkede jorda er svært beskjeden, som ellers i fylkets indre bygder, og utgjør bare én prosent av totalarealet.

Kommunen har flere vernede områder, blant annet Årdalen naturreservat, som grenser mot Rukkevatn naturreservat (begge barskog) og Furubuheii myrreservat, til sammen 43 kvadratkilometer.

Klima

Kaldeste måned er januar med normal på –1,6 °C, og varmeste måned er juli med normal på 16,7 °C. Mest nedbør er det i november med normal på 164,4 millimeter og minst er det i april med normal på 68,4 millimeter. Målingene er gjort ved Nelaug målestasjon.

Bosetning

Bosetningen er tettest rundt administrasjonssenteret Åmli (702 innbyggere i 2015), kommunens eneste tettsted. Kommunen hadde med dette 39 prosent av befolkningen bosatt i tettsteder, mot 73 prosent i fylket som helhet. Det er en mindre tettbebyggelse ved Nelaug stasjon sørøst i kommunen og en viss konsentrasjon av bosettingen også i Tveitområdet rett øst for kommunesenteret. Ellers er det noe spredt bosetting i dalførene. De vestre og nordre heiområdene er derimot så å si uten bosetting.

Folketallet i kommunen gikk – med unntak for 1970-årene – stort sett tilbake fra andre verdenskrig og frem til omtrent århundreskiftet. Deretter har det vært relativt stabilt. I tiårsperioden 2005–2015 viste det en liten vekst på gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig, mot 1,0 prosent årlig i fylket som helhet.

Næringsliv

Åmli er en skogkommune, langs Gjøvdalsveien, fylkesvei 3384.
Treforedling er viktig i Åmli.

Åmli er fylkets viktigste skogbrukskommune målt etter avvirket tømmer. Kommunen hadde i 2016 en avvirkning på 64 900 kubikkmeter, som utgjorde 16,5 prosent av fylkets totale avvirkning. Jordbruket i Åmli har allsidig drift, men med hovedvekt på husdyrhold, særlig sau. Birøkt er av atskillig betydning. Samlet har primærnæringene åtte prosent av arbeidsplassene i kommunen (2016).

Av Åmlis arbeidsplasser er 20 prosent innen industri, 33 prosent dersom en inkluderer bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Denne siste andelen utgjør til sammenligning 22 prosent i fylket som helhet. Trelast- og trevareindustri er den dominerende industribransjen i Åmli med 76 prosent av industriens arbeidsplasser (2013); også møbelindustrien er av betydning.

Åmli er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 406 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er åtte kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 54 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Jørundland kraftverk (i drift fra 1970).

Åmli har økende turisttrafikk, og det er etablert flere hytteområder i kommunen.

Mange i Åmli har arbeid i andre kommuner. I 2014 gjaldt dette 37 prosent av kommunens bosatte yrkestakere; 21 prosent hadde arbeid i de øvrige kommunene i fylket, hvorav 12 prosent i Arendal og 16 prosent i andre fylker.

Samferdsel

Sørlandsbanen krysser kommunen i sørøst, med stasjon på Nelaug, sidelinje herfra til Arendal, samt godstrafikk (først og fremst av tømmer og trelast) til Simonstad på den nedlagte Treungenbanen, del av Arendalsbanen).

Den såkalte Telemarksvegen, riksvei 41 KviteseidKristiansand, går nord–sør gjennom kommunen. Fra Åmli tettsted går fylkesvei 415 sørøstover mot Tvedestrand. Fylkesvei 3706 fører nordvestover gjennom Tovdal til Dale. Fylkesvei 3384 går nordvestover gjennom Gjøvdal over til Fyresdal i Vestfold og Telemark.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Åmli hører til Agder politidistrikt, Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Østre Agder regionråd sammen med Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Åmli kommune tilsvarer Åmli sogn i Aust-Nedenes prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke. Det er tre kirker i kommunen: Åmli, Gjøvdal og Tovdal.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Åmli til Nedenæs fogderi i Nedenes amt.

Delområder og grunnkretser i Åmli

For statistiske formål er Åmli kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Gjøvdal, Homdrom, Sandå, Åmli 1, Åmli 2, Tveit, Skeimo, Simonstad, Mosberg, Flaten, Nelaug, Tovdal, Skjeggedal, Åmli 3 og Eppeland.

Historikk og kultur

Åmli. Åmfoss bro over Nidelva i Åmli sentrum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Åmli kirke.

Åmli kirke er en langkirke i tre (nygotisk stil) bygd i 1909. I tettstedet ligger Elvarheim museum for jakt og fangst og Åmli Bygdetun. Her fører Åmfoss bro (1918), trolig en av Nord-Europas lengste steinbroer (135 meter), over Nidelva.

Det er rester av et gårdsanlegg fra jernalderen på Jørundland i Gjøvdal.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har en oppreist bever i sølv med bakovervendt hode på blå bakgrunn; kommunen har tradisjonelt hatt fast beverstamme.

Navnet er sammensatt av trenavnet alm og li. Åm for alm er vanlig i dialektene på Sørlandet og deler av Telemark.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hodne, Torgils. Åmli: ætt og heim. Bind 1 og 2

Kommentarer (1)

skrev Halvard Skårdal

Offentlige institusjonerÅmli svarer til sognene Åmli og Gjøvdal i Åmli prestegjeld, Aust-Nedenes prosti i Agder og Telemark bispedømme, Åmli lensmannsdistrikt i Arendal politidistrikt og hører under Aust-Agder tingrettÅmli vidaregåande skole.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg