Momarka, tettbebyggelse i Levanger kommune i Trøndelag. Den utgjør søndre del av tettstedet Levanger, sørøst for fjordarmen Eidsbotn.