Nordisk rettshistorie i middelalderen

Magnus Lagabøters landslov, ofte bare kalt landslova, er ei lovbok for Noreg som tredde i kraft i 1274. Landslova avløyste dei fire landskapslovene for Frostating, Gulating, Eidsivating og Borgarting, og gjorde at Noreg fekk ei felles lovbok. Lovboka vart òg nytta på Orknøyane, Shetland og Færøyane, medan Island fekk ei eiga lovbok, Jónsbók, i 1281.Historia om landslova tok truleg til med eit større lovreformarbeid alt under kong Håkon 4 Håkonsson si regjeringstid mellom 1217 og 1263. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jørn Øyrehagen Sunde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 40 artikler: