Nordisk rettshistorie i middelalderen

Fagansvarlig

Jørn Øyrehagen Sunde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 38 artikler: