Bauta på Frostatingshaugen

Plassen der Frostatinget truleg blei halde, Tinghaugen ved Logtun, er i dag markert med 13 steinar. Bautasteinen i midten ble reist av bygdefolk i 1914, og ber inskripsjonen Àt lögum skal land vårt byggja, en eigi àt ulögum øyda («med lov skal landet vårt byggast, og ikkje med ulov øydast») på den eine sida, og Til minne om gamle Frostatinget på den andre.

Bauta på Frostatingshaugen
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Frosta

Rundt bautaen ved Logtun står tolv minnesteinar, éin for kvart av dei elleve fylka som heldt til her, og éin for Oppdal som eige valdistrikt.

Av /KF-arkiv ※.

Frostating var i mellomalderen eit av dei fire store lagtinga i Noreg. Dei andre lagtinga var Borgarting, Eidsivating og Gulating.

Faktaboks

Etymologi
norrønt Frostuþing

Namnet Frostating blir i dag brukt om Frostating lagmannsrett, som er lagdømmet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

Frostatinget

Ifølgje Snorre og andre sagaskrivarar var det Håkon den gode som «sette» Frostatingslova rundt 950–960, noko som truleg betyr at Frostating blei nærare ordna under regjeringstida hans.

Frostating omfatta dei åtte fylka i Trøndelag (som betyr «lovområdet til trønderane») og dessutan Norðmærafylki (Nordmøre), Naumdælafylki (Namdalen) og i ei seinare tid også Hålogaland. Det hadde tingstad på halvøya Frosta (garden Lagatún, no Logtun), men blei seinare flytta til Trondheim og blir deretter kalla for «Trondheims lagting». Frostating blei halde om sommaren.

Frostatingslova

Rettsnormene til Frostatinget dannar Frostatingslova (norrønt Frostuþingslǫg), som inneheld eldgamle norske rettsreglar, samla og nedskrivne på 1000–1200-talet. Denne landskapslova, der dei viktigaste delane er bevarte til våre dagar, fall bort ved innføringa av Magnus Lagabøtes landslov i 1274.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg