Horðafylki, middelalderens navn på Hordaland; omfattet stort sett de samme områdene som utgjør nåværende Hordaland fylke.