Naturalier, medfødte egenskaper; fornødenheter; varer (til forskjell fra penger); natursjeldenheter (f.eks. i naturaliekabinett, -samling).