Lagting, i sagatiden fellesting for en lǫg, det vil si en landsdel med samme lov. De eldste lagting var Frostating (Trøndelag med Nordmøre og Romsdal), Gulating (Hordaland, Sogn og Fjordane, senere også Sunnmøre, Rogaland, Hallingdal og Valdres), Eidsivating (opprinnelig bygdene rundt Mjøsa, senere større deler av det indre Østlandet) og Borgarting (Viken). Det er uklart om Herjedalen og Jemtland og hadde egne lagting i høymiddelalderen. Trolig hadde Hålogaland et lagting. På lagtinget møtte utsendinger (nemndemenn) oppnevnt for hvert fylke; kongen var representert ved lendmenn og årmenn, kirken ved bisper og prester.

Lagtinget var opprinnelig en lovgivende forsamling der en lovkyndig tillitsmann, lagmannen, fremsa og utla loven. Senere ble lagtingene først og fremst domstoler, men gjennom sine rettsavgjørelser skapte de ny rett, og de fikk dessuten forelagt til godkjenning lover og vedtak om skatter og andre offentlige byrder, både verdslige og kirkelige.

Senest fra kong Sverres tid var kongelige lagmenn knyttet til lagtingene. Samarbeidet mellom nemndemennene eller «lagretten», som var et særskilt utvalg av disse, og lagmannen var ikke fastlagt i bestemte former, men lagmannen ble mer og mer den egentlige dommer.

Som folkerepresentasjon mistet lagtinget i vesentlig grad sin betydning allerede i den senere sagatid, men til langt ned i dansketiden forekom det at regjeringen innhentet allmuens samtykke til retterbøter og recesser når nemndemennene var samlet. Lagtingene var ikke fra først av appellinstanser i forhold til bygde- og bylagrettene, men ble det fra Christian 4s tid. Lagtingene falt bort da overrettene ble opprettet 1797.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.