Flatanger er en kommune i Trøndelag fylke som ligger sørvest for innløpet til Namsfjorden og grenser i sør til Osen og i øst til Namdalseid. Flere korte og krokete fjorder skjærer seg inn i landet, og utenfor ligger en mengde øyer og skjær; 1084 i alt, hvorav Kvernøya, Halmøya og Bjørøya er de største. Fastlandet er sterkt kupert med høyder på 400–600 moh., høyest er Beingårdsheia (613 moh.); andre topper er Rapet (571), Grønnlifjell (565) og Jøssundvarden (564).

Berggrunnen består av bergarter fra prekambrium, overveiende gneiser av granittisk og migmattisk opprinnelse. I de korte dalene ligger en rekke små vann, og her vokser det også en del skog, for det meste gran. Jordsmonnet er relativt karrig.

Mellom holmer og skjær er det stor rikdom på sjøfugl; måse, teiste, alke, lunde, and, skarv og ærfugl og ørn. Grågås og svaner kan en også se. Av dyr finnes både elg, rådyr, gaupe, rev, hare, ekorn og oter.

Befolkningen har stort sett gått tilbake, og kommunen hadde 1119 innbyggere i 2015 mot 1764 i 1950. I tiårsperioden 2005-2015 sank folketallet med 7,1 prosent.

Bosetningen ligger spredt langs kysten, hovedsakelig på fastlandet. Folketallet på øyene er lite og har gått sterkt ned de siste årene. I Lauvsnes, kommunens administrasjonssenter og eneste tettsted, bor omkring 40 prosent av kommunens innbyggere.

Flatanger ble 28. januar 2014 rammet av en brann hvor mye bebyggelse strøk med. Brannen startet som en lyngbrann, som i den sterke vinden spredde seg raskt i det tørre landskapet. I alt over 60 bygninger av forskjellig slag brant ned til grunnen. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Verst rammet ble grendene Hasvåg og Småværet.

Hovednæringer er landbruk, havbruk og turisme. Jordbruksarealene ligger inne i fjordene. Brukene er relativt små og drives delvis sammen med fiske. Flatanger er en av de største fiskerikommunene i fylket etter ilandbrakt fangst; torskefisket betyr mest. Fiskeoppdrettsnæringen er en svært viktig næring, og kommunen har flere oppdrettsanlegg. Ellers noe fiskeforedling og metallvareindustri. Turismen er økende; båtturer og fiske i de særpregede havområdene er populært. Det er godt med overnattingsmuligheter i rorbuer og leiligheter.

Rv. 766 går sentralt gjennom kommunen til Sjøåsen (Namdalseid) med forbindelse til Rv. 17 til Namsos i nordøst og Steinkjer i sørøst. Det meste av bosetningen er knyttet til riksveinettet. Fylkesveiforbindelse fra Fjell på Rv. 766 via Jøssund og over fjellet mot Svesfjorden og Drageid (Sør-Trøndelag), samt nordsiden av Bølefjorden i Flatanger.

Kommunen har to kommunale grunnskoler; Lauvsnes skole og Utvorda skole.

Flatanger hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midtre Namdal samkommune sammen med Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Flatanger kommune tilsvarer soknet Flatanger i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flatanger til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Flatanger kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Utvorda, Sitter, Lauvsnes østre, Lauvsnes vestre, Dahle, Oppland, Sørnesset, Vik, Hilstad og Einvika.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Ved munningen av Namsfjorden nord i kommunen ligger kystfortet Utvorda, festningsanlegg fra andre verdenskrig, som er restaurert til turområde og kultursenter. I Flatanger ligger to trekirker, Løvøy og Vik kirker, bygd i henholdsvis 1871 og 1873.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har tre innbøyde sølv sparrer mot en grønn bakgrunn; symboliserer båtbauger sett forfra. Kommuneblomst; østersurt. Kommunenummer: 1749.

  • Hylland, Julian: Flatangerboka, [1962]
  • Landre, Arnt: Øyfolket i Flatanger, [1996]-, 2 b. (b. 2, 1999, med hovedtittel: Fastlandsfolket i Flatanger), isbn 82-994824-0-2

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.