Faktaboks

Administrasjonssenter
Lauvsnes
Fylke
Trøndelag
Innbyggertall
1 101 (2022)
Landareal
434 km²
Høyeste fjell
Beingårdsheia (612 moh.)
Innbyggernavn
flatangring
Målform
nøytral

Kommunevåpen

Kart: Flatanger kommune i Trøndelag

Beliggenhetskart for Flatanger kommune i Trøndelag fylke.

Kart: Flatanger kommune i Trøndelag
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Flatanger er en kommune i Trøndelag fylke som ligger ytterst på Namdalskysten, sørvest for innløpet til Namsfjorden. Den grenser i sør til Osen og i øst til Namsos (Namdalseid).

Flere korte og krokete fjorder skjærer seg inn i landet, og utenfor ligger en mengde øyer, holmer og skjær – 1084 i alt. Kvernøya, Halmøya og Bjørøya er de største. Fastlandet er sterkt kupert med høyder på 400–600 meter over havet, høyest er Beingårdsheia (613 moh) i øst. Andre topper er Rapet (571 moh), Grønnlifjell (565 moh) og Jøssundvarden (564 moh).

Natur

Berggrunnen består av bergarter fra prekambrium, overveiende gneiser av granittisk og migmatisk opprinnelse. I de korte dalene ligger en rekke små vann, og her vokser det også en del skog, hvorav 75 864 daa regnes som produktiv. I 2021 ble det avvirket 135 m³, for det meste gran, men også noe løvskog. Jordsmonnet er relativt karrig.

Mellom holmer og skjær er det stor rikdom på sjøfugl; måse, teist, alke, lunde, and, skarv og ærfugl og ørn. Grågås og svaner kan en også se. Av dyr finnes både elg, rådyr, gaupe, rev, hare, ekorn og oter.

Bosetning

Flatanger

Flatanger. Det lille kystsamfunnet Småværet i Sør-Flatanger, ved det værharde Folda.

Av /KF-arkiv ※.
Lauvsnes, administrasjonssenter og eneste tettsted i Flatanger kommune.
.

Bosetningen ligger spredt langs kysten, hovedsakelig på fastlandet. Folketallet på øyene er lite og har gått sterkt tilbake de siste årene. I Lauvsnes, kommunens administrasjonssenter bor omkring 40 prosent av kommunens innbyggere. Befolkningen i kommunen har stort sett gått tilbake. Mens kommunen hadde 1764 innbyggere i 1950, hadde den bare 1119 innbyggere i 2015. I perioden 2010–2022 har folketallet gått ned med 0,3 prosent, mot en økning på 11,4 prosent i Trøndelag som helhet.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det ett tettsted i Flatanger.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Lauvsnes 512 46 % 0,6 km²

* Andelen av innbyggerne i Flatanger kommune som bor i tettstedet.

Brannen i 2014

Flatanger ble 28. januar 2014 rammet av en stor brann hvor mye bebyggelse strøk med. Brannen startet som en lyngbrann, som på grunn av sterk vind spredde seg raskt i det tørre landskapet. I alt over 60 bygninger av forskjellig slag brant ned til grunnen. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Verst rammet ble grendene Hasvåg og Småværet.

Kart

Kart over Flatanger kommune
Kart over Flatanger kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Kystlandskap i Flatanger
.
Lisens: fri

Hovednæringer er landbruk, fiske, havbruk og turisme. Jordbruksarealene ligger inne i fjordene. Brukene er relativt små og drives delvis sammen med fiske. Skog er det forholdsvis lite av, 75 864 dekar regnes som drivverdig. I femårsperioden 2017–2021 ble det i snitt avvirket 606 m³ for salg.

Flatanger er en stor fiskerikommune målt etter ilandbrakt fangst, og fiske etter torsk betyr mye. Fiskeoppdrettsnæringen er også viktig, og det er flere oppdrettsanlegg i kommunen. Av industriell virksomhet er det fiskeforedling og noe metallvareindustri. Turismen har vært sterkt økende de siste årene; båtturer og fiske i de særpregede havområdene er populært. Det er godt med overnattingsmuligheter i rorbuer, hytter og leiligheter.

Flatanger kommune disponerer et utviklingsfond som skal bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende virksomhet og fremme etablering av av nye bedrifter.

Energi

Flatanger har relativt beskjeden vannkraftproduksjon. De fire vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 25,5 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Morkenfoss (i drift fra 1986), som står for omtrent halvparten av vannkraftproduksjonen. Andre viktige kraftverk er Scheldefoss (1994) og Lauvsnes (2008). Småkraft er hovedeier av alle kraftverkene i kommunen.

Sysselsetting

Kommunens innbyggere var i 2020 beskjeftiget innenfor følgende næringer (SSB):

  • Primærnæringer: 31,0 prosent
  • Industri, produksjon, energi: 15,4 prosent
  • Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel: 21,0 prosent
  • Offentlig administrasjon: 5,2 prosent
  • Undervisning: 6,5 prosent
  • Helse- og sosialtjenester: 19,5 prosent
  • Personlig tjenesteyting: 1,4 prosent

Av kommunens innbyggere pendler 158 til jobb i annen kommune, mens 172 pendler fra annen kommune til jobb i Flatanger.

Samferdsel

Fylkesvei 766 går sentralt gjennom kommunen til Sjøåsen i Namdalseid, hvor den møter fylkesvei 17 med forbindelse videre til Namsos i nordøst og Steinkjer i sørøst. Fra Fjell går fylkesvei 766 via Jøssund og over fjellet mot Svesfjorden og Drageid, samt nordsiden av Bølefjorden.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Vik kirke i Flatanger kommune
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Kommunen har to kommunale grunnskoler; Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter. Kommunen har skolefritidsordning, kulturskole og to kommunale barnehager.

Flatanger hører til Trøndelag politidistrikt, Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Namdal regionråd, sammen med Namsos, Leka, Osen, Grong, Høylandet, Namsskogan, Nærøysund, Lierne og Røyrvik.

Flatanger kommune tilsvarer soknet Flatanger i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Flatanger til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Flatanger

For statistiske formål består Flatanger kommune (per 2019) av ett delområde med ti grunnkretser: Utvorda, Sitter, Lauvsnes østre, Lauvsnes vestre, Dahle, Oppland, Sørnesset, Vik, Hilstad og Einvika.

Historikk og kultur

Ved munningen av Namsfjorden nord i kommunen ligger kystfortet Utvorda, som er et festningsanlegg fra andre verdenskrig. Dette er restaurert, og omkring er det et utmerket turområde. Flatanger har to kirker, Løvøy og Vik, bygd i henholdsvis 1871 og 1873.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1990) har tre innbøyde sølv sparrer mot en grønn bakgrunn; symboliserer båtbauger sett forfra. Kommuneblomsten er østersurt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hylland, Julian: Flatangerboka, [1962]
  • Landre, Arnt: Øyfolket i Flatanger, [1996]-, 2 b. (b. 2, 1999, med hovedtittel: Fastlandsfolket i Flatanger), isbn 82-994824-0-2

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg