Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Flatanger, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger sørvest for innløpet til Namsfjorden og grenser i sør til Sør-Trøndelag fylke og i øst til Namdalseid. Flere korte og krokete fjorder skjærer seg inn i landet, og utenfor ligger en mengde øyer og skjær; 1084 i alt, hvorav Kvernøya,  Halmøya og Bjørøya er de største. Fastlandet er sterkt kupert med høyder på 400–600 moh., høyest er Beingårdsheia (613 moh.); andre topper er Rapet (571), Grønnlifjell (565) og Jøssundvarden (564).

Natur

Berggrunnen består av bergarter fra prekambrium, overveiende gneiser av granittisk og migmattisk opprinnelse. I de korte dalene ligger en rekke små vann, og her vokser det også en del skog, for det meste gran. Jordsmonnet er relativt karrig.

Mellom holmer og skjær er det stor rikdom på sjøfugl; måse, teiste, alke, lunde, and, skarv og ærfugl og ørn. Grågås og svaner kan en også se. Av dyr finnes både elg, rådyr, gaupe, rev, hare, ekorn og oter.

Bosetning

Befolkningen har stort sett gått tilbake, og kommunen hadde 1148 innbyggere i 2012 mot 1764 i 1950. I tiårsperioden 2003-2013 sank folketallet med 6,9 %.

Bosetningen ligger spredt langs kysten, hovedsakelig på fastlandet. Folketallet på øyene er lite og har gått sterkt ned de siste årene. I kommunens administrasjonssenter og eneste tettsted, Lauvsnes, bor omkring 40 % av kommunens innbyggere.

Flatanger ble 28. januar 2014 rammet av en brann hvor mye bebyggelse strøk med. Brannen startet som en lyngbrann, som i den sterke vinden spredde seg raskt i det tørre landskapet. I alt over 60 bygninger av forskjellig slag brant ned til grunnen. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Verst rammet ble grendene Hasvåg og Småværet.

Næringsliv

Hovednæringer er landbruk, havbruk og turisme. Jordbruksarealene ligger inne i fjordene. Brukene er relativt små og drives delvis sammen med fiske. Flatanger er en av de største fiskerikommunene i fylket etter ilandbrakt fangst; torskefisket betyr mest. Fiskeoppdrettsnæringen er en svært viktig næring, og kommunen har flere oppdrettsanlegg. Ellers noe fiskeforedling og metallvareindustri. Turismen er økende; båtturer og fiske i de særpregede havområdene er populært. Det er godt med overnattingsmuligheter i rorbuer og leiligheter.

Samferdsel

Rv. 766 går sentralt gjennom kommunen til Sjøåsen (Namdalseid) med forbindelse til Rv. 17 til Namsos i nordøst og Steinkjer i sørøst. Det meste av bosetningen er knyttet til riksveinettet. Fylkesveiforbindelse fra Fjell på Rv. 766 via Jøssund og over fjellet mot Svesfjorden og Drageid (Sør-Trøndelag), samt nordsiden av Bølefjorden i Flatanger.

Offentlige institusjoner

Kommunen har to kommunale grunnskoler; Lauvsnes skole og Utvorda skole.

Flatanger svarer til Flatanger sogn i Namdal prosti i Nidaros bispedømme, Flatanger lensmannsdistrikt i Nord-Trøndelag politidistrikt og hører inn under Namdal tingrett.

Historikk og kultur

Ved munningen av Namsfjorden nord i kommunen ligger kystfortet Utvorda, festningsanlegg fra andre verdenskrig, som er restaurert til turområde og kultursenter. I Flatanger ligger to trekirker, Løvøy og Vik kirker, bygd i hhv. 1871 og 1873.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har tre innbøyde sølv sparrer mot en grønn bakgrunn; symboliserer båtbauger sett forfra. Kommuneblomst; østersurt. Kommunenummer: 1749.

Anbefalt litteratur

Anbefalte lenker

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 02.05.2014.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Flatanger

Knut A Rosvold

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.