Namdalseid, kommune i Nord-Trøndelag fylke, omfatter området sørvest for Namsfjorden, på begge sider av sørlige del fjordarmen Løgnin og videre mot sør på begge sider av eidet mellom Løgnin og Beitstadfjorden. Kommunen, slik den er i dag, ble dannet 1964 ved at Otterøys del sør for Namsfjorden ble slått sammen med Namdalseid. Administrativt inngår Namdalseid siden 2009 i Midtre Namdal samkommune.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Namsos kommune, Namdalseid kommune og Fosnes kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020. Dette var i tråd med lokale vedtak.

Berggrunnen består overveiende av gneis. På begge sider av det brede, myrlendte eidet og sørvest for Namsfjorden ligger store skog- og fjellstrekninger med topper på 400–700 moh. Høyest er Øyenskavlen (687 moh.). I Øyenskavlen naturreservat i Flatanger og Namdalseid kommuner finnes en skogstype som i Europa bare finnes i Midt-Norge, nemlig kystgranskog, eller boreal regnskog.

Folketallet var relativt stabilt på i overkant av 2000 innbyggere frem til rundt 1990, men har siden vist nedgang; 1995–2005 med 8,6 % og 2003-2013 med 5,6 %. I eidet ligger hovedbygda med jordbruksområder og spredt bosetning og med tettstedet og administrasjonsstedet Namdalseid sentralt i bygda. Andre tettbebyggelser er Korsen, Sjøåsen og Statland.

Omkring 1/3 av befolkningen lever av jord- og skogbruk. Viktigste driftsform er storfehold med melkeproduksjon, rundt 4/5 av jordbruksarealet brukes til eng og beite. Også noe reindrift. Avvirkningen i skogen var i 2003 på ca. 16 000 m³. Industrien i Namdalseid er beskjeden men mangfoldig; næringsmiddel-, trevare- og plastindustri, samt en skinnberedningsbedrift. Ellers har kommunen mye å by på når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv.

Fv. 17 går fra Steinkjer over eidet til Namsos. Fra Fv. 17 tar det av vei til Osen og øvrige kommuner på vestsiden av Fosen i Sør-Trøndelag (Fv. 715) og til Nord-Statland og  Flatanger (Fv. 766).

Namdalseid har to grunnskoler; Namdalseid skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn) mens Statland skole er en barneskole (1.-7. trinn).

Namdalseid hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Midtre Namdal samkommune sammen med  FosnesNamsos og Overhalla. Flatanger er løst tilknyttet samkommunen.

Namdalseid kommune tilsvarer de to soknene Namdalseid og Statland i Nord-Innherad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.  Namdalseid kirke er en langkirke i tre oppført i 1858. Den har 450 sitteplasser.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Namdalseid til Inderøen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

For statistiske formål er Namdalseid kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Sør-Eidet, Solhaug, Brørs, Bjørgan, Skatland, Årgård, Sjøåsen, Buvik, Statland, Ledang og Finnvollan.

Kommunevåpenet (godkjent 1989) er kløyvd av sølv og grønt ved kløverbladsnitt; symboliserer utmark og dyrket mark. Kommuneblomst; klokkelyng. Kommunenummer: 1725.

Navnet er etter eidet mellom Beitstadfjorden og fjorden Løgnin i Namdalen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.