Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Namdalseid, kommune i Nord-Trøndelag fylke, omfatter området sørvest for Namsfjorden, på begge sider av sørlige del fjordarmen Løgnin og videre mot sør på begge sider av eidet mellom Løgnin og Beitstadfjorden. Kommunen, slik den er i dag, ble dannet 1964 ved at Otterøys del sør for Namsfjorden ble slått sammen med Namdalseid. Administrativt inngår Namdalseid siden 2009 i Midtre Namdal samkommune.

Natur

Berggrunnen består overveiende av gneis. På begge sider av det brede, myrlendte eidet og sørvest for Namsfjorden ligger store skog- og fjellstrekninger med topper på 400–700 moh. Høyest er Øyenskavlen (687 moh.). I Øyenskavlen naturreservat i Flatanger og Namdalseid kommuner finnes en skogstype som i Europa bare finnes i Midt-Norge, nemlig kystgranskog, eller boreal regnskog.

Bosetning

Folketallet var relativt stabilt på i overkant av 2000 innbyggere frem til rundt 1990, men har siden vist nedgang; 1995–2005 med 8,6 % og 2003-2013 med 5,6 %. I eidet ligger hovedbygda med jordbruksområder og spredt bosetning og med tettstedet og administrasjonsstedet Namdalseid sentralt i bygda. Andre tettbebyggelser er Korsen, Sjøåsen og Statland.

Næringsliv

Omkring 1/3 av befolkningen lever av jord- og skogbruk. Viktigste driftsform er storfehold med melkeproduksjon, rundt 4/5 av jordbruksarealet brukes til eng og beite. Også noe reindrift. Avvirkningen i skogen var i 2003 på ca. 16 000 m³. Industrien i Namdalseid er beskjeden men mangfoldig; næringsmiddel-, trevare- og plastindustri, samt en skinnberedningsbedrift. Ellers har kommunen mye å by på når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv.

Samferdsel

Fv. 17 går fra Steinkjer over eidet til Namsos. Fra Fv. 17 tar det av vei til Osen og øvrige kommuner på vestsiden av Fosen i Sør-Trøndelag (Fv. 715) og til Nord-Statland og  Flatanger (Fv. 766).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Namdalseid har to grunnskoler; Namdalseid skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn) mens Statland skole er en barneskole (1.-7. trinn).

Namdalseid hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Midtre Namdal samkommune sammen med FlatangerFosnesNamsos og Overhalla.

Namdalseid kommune tilsvarer de to soknene Namdalseid og Statland i Nord-Innherad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.  Namdalseid kirke er en langkirke i tre oppført i 1858. Den har 450 sitteplasser.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Namdalseid til Inderøen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Namdalseid

For statistiske formål er Namdalseid kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Sør-Eidet, Solhaug, Brørs, Bjørgan, Skatland, Årgård, Sjøåsen, Buvik, Statland, Ledang og Finnvollan.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1989) er kløyvd av sølv og grønt ved kløverbladsnitt; symboliserer utmark og dyrket mark. Kommuneblomst; klokkelyng. Kommunenummer: 1725.

Navnet er etter eidet mellom Beitstadfjorden og fjorden Løgnin i Namdalen.

Anbefalte lenker

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 07.04.2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.