Kulturskole, kommunalt fritidstilbud for barn og unge innen musikk, teater, dans og billedkunst. Organisert enten som egen skole eller i tilknytning til det ordinære skoleverket og kulturlivet ellers. Finansieres av stat, kommune og ved skolepenger. Alle kommuner er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner (opplæringsloven). Norsk Kulturskoleråd er samarbeidsorgan. Kulturskolene begynte som rene musikkskoler fra 1960-årene og har gradvis utvidet tilbudet til å bli musikk- og kulturskoler og nå kulturskoler.