Lauvsnes, tettsted og administrasjonssenter i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Allsidig næringsliv med jordbruk, småindustri, fiskeoppdrett, handel og turisme. Lauvsnes skole, kombinert barne- og ungdomsskole 1.-10. trinn.