Hengebro, bro med et bæresystem der hovedelementene er kjeder eller kabler i samvirke med en bjelke formet som fagverk eller lukket stålkasse. Kablene bæres av høye tårn, og er vanligvis forankret i grunnen. Se bro.