Bolærne

Havnen på østre Bolærne.

Bolærne, øygruppe i ytre Oslofjord, Færder kommune, Vestfold. Øygruppen består av de tre øyene Østre, Mellom og Vestre Bolærne, samt cirka 40 mindre øyer og holmer. I alt er arealet 2,6 kvadratkilometer. Mellom Bolæren er den største, med sine 1,1 kvadratkilomter. Øyene er skogbevokste. På Østre Bolæren, som er på 0,6 kvadratkilometer, er det et plantefredningsområde.

Faktaboks

uttale:
bolˈærne

Vestfold fylkeskommune kjøpte øya i 2004. Nøtterøy kommune kom inn på eiersiden i 2005. Fram til 31. desember 2015 ble øya drevet av et sameie av Vestfold fylkeskommune med 90 prosent, og tidligere Nøtterøy kommune med 10 prosent. Nøtterøy kommune overtok øya 1. januar 2016 etter en avtale som innebar at kommunen fra fylkeskommunen fikk 15 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes til å rive administrasjonsbygget med restaurant for det tidligere Bolærne fort. Ifølge kommunestyrets vedtak av mars 2015 skal det kommunale eierskap ta utgangspunkt i at øya skal være åpen for alle, og at «nye driftskonsepter skal bygge på øyas natur- og kulturhistoriske kvaliteter». Østre Bolærne skal således være «et opplevelsessted og reisemål for fritidsbåtfolket». Kommunen gikk derfor inn med 5,5 millioner kroner for nødvendig oppgradering, spesielt i havneområdet. Dette er bakgrunnen for at øya fra 1. januar 2016 drives under navnet Færder leirsted.

Om sommeren går det hurtigbåt hver dag mellom Tønsberg, Vestre og Østre Bolærne, mens det om våren og høsten går hurtigbåt fredag, lørdag og søndag.

Flere av de mindre øyene er vernet som fuglefredningsområde. På Østre Bolæren er en forekomst av kammarimjelle fredet. Hele øygruppa inngår i det større Ormø-Færder landskapsvernområde.

Historie

Bolærne har hatt fastboende siden 1500-tallet, vesentlig loser og fiskere. På 1800-tallet ble det flere steder brutt bygningsstein av bergarten tønsbergitt; blant annet er sokkelen til Slottet herfra.

Øyene ble ervervet av Forsvaret ved ekspropriasjon fra grevskapet Jarlsberg i 1916. Bolærne fort stod ferdig utbygd i 1974. Fortet ble vedtatt nedlagt i 2006.

Øyene har også en del sivile minner; blant annet Grevestuen (fredet i 2004), som har tilhørt Jarlsberg hovedgård, og Grøndahls hus og brygge.

Etter avmilitariseringen av øyene er det gjennomført et stort oppryddingsarbeid for å legge forholdene til rette for friluftsliv.

Navnet

Navnet er visstnok avledet av norrønt borð, 'rand, kant', og sikter i så fall til at øyene ligger som en rand (bord) for den ytre kanten av skjærgården i Nøtterøy.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg