Oslofjordens Friluftsråd, stiftet 1933, arbeider for å sikre strender og andre områder langs Oslofjorden for allmennheten, fremme friluftslivet og verne naturen ved fjorden. I rådet deltar fire fylkeskommuner, 30 kommuner og en rekke interesseorganisasjoner. Rådet eier eller har rettigheter til større områder langs fjorden og fører tilsyn med disse.