Færder

Færder kommune i Vestfold fylke omfatter de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme. Sammenslåingen ble besluttet i 2016 med virkning fra 1. januar 2018. Kommunen består av 653 større og mindre øyer og holmer i Oslofjorden og sør for Tønsberg. I vest grenser kommunen til Tønsbergfjorden. Størstedelen av øya Nøtterøy er en del av Færder kommune, den nordlige delen av øya tilhører Tønsberg. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 21 artikler: