Færder er en kommune i Vestfold fylke som omfatter de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme. Sammenslåingen ble besluttet i 2016 med virkning fra 1. januar 2018. Kommunen består av 653 større og mindre øyer og holmer i Oslofjorden sør for Tønsberg. I vest grenser kommunen til Tønsbergfjorden. Størstedelen av øya Nøtterøy er en del av Færder kommune, den nordlige delen av øya tilhører Tønsberg. Hele artikkelen