Monzonitt, dypbergart som har omtrent like store mengder av alkalifeltspat og plagioklas, med noe kvarts eller evt. nefelin, og med mørke mineraler som pyroksen, amfibol og glimmer. Inntar med hensyn til feltspatenes sammensettning en mellomstilling mellom syenitt og monzodioritt (se magmatiske bergarter). Den tilsvarende dagbergart er latitt. Syenodioritt er en fellesbetegnelse på monzonitt og monzodioritt.