Tjøme - tidligere kommune

Faktaboks

Landareal
39 km²
Innbyggertall
4 897
Administrasjonssenter
Tjøme

Tjøme. Parti fra Langvika på vestsiden av øya Tjøme. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Tjøme av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Tjøme var en kommune i Vestfold fylke, lengst sør på vestsiden av Oslofjorden, mellom denne og Tønsbergfjorden. I nord skilles Tjøme fra Nøtterøy ved det trange og krokete sundet Vrengen. Tjøme kommune omfattet øya Tjøme (24,5 km², 12 km lang), Hvasser (3,6 km²) og Brøtsø (1,9 km²). I tillegg bestod kommunen av 475 andre større og mindre øyer og holmer. Den samlede kystlinjen var cirka 205 km.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform ble Nøtterøy og Tjøme kommuner enige om å slå seg sammen til Færder kommune. Dette ble formelt vedtatt i statsråd 18. mars 2016 med virkning fra 1. januar 2018.

Natur

Landskapet er kupert med markerte knauser, men ingen høyere enn 78 moh. (Herkelås). Berggrunnen består av Oslofeltets syenitt, og senkningene er dekket av sand og leirjord. I Tjøme ligger en rekke øyer og holmer som er fredet som naturreservat (sjøfugl). Cirka ti prosent av kommunens areal var offentlige friluftsområder. Kommunen hadde én nasjonalpark, Færder nasjonalpark, sammen med Nøtterøy kommune, og ni naturvernområder: naturreservatene Kvitskjærene, Langskjærene og Pirane, biotopvernområdene Saltbuskjær, Gryteskjær og Torskerumpa, landskapsvernområdene Rød-Dirhue og Storemyr-Fagerbakken og plante- og dyrefredningsområdet Sønstegård. På Lindhøy finnes lindetrær på en fjellknaus og et usedvanlig stort og frittstående bøketre som i 1970 ble fredet som et naturminne.

Bosetning

Den tidligere kommunen hadde to tettsteder, administrasjonssenteret Tjøme (2 925 innbyggere i 2016) ved Tjøme kirke og Hvasser (482 innbyggere i 2016). Bare tre av øyene, Tjøme, Brøtsø og Hvasser, hadde fast bosetning. Kommunen hadde befolkningsvekst siden omkring 1970, i perioden 2000–2015 med 10,1 prosent mot 14,0 prosent i fylket som helhet. I tillegg til de fastboende bodde det i sommermånedene vel 15 000 mennesker på hytter etc. Med 2 600 hytter var Tjøme den kommunen i landet med størst tetthet av fritidsboliger.

Næringsliv

I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: helse og sosialtjenester 21,8, overnatting og servering 14,1, varehandel og motorvognreparasjon 13,6 og bygge- og anleggsvirksomhet 10,3.

Området har noe jordbruk, i alt 2 700 dekar nyttes til jordbruk, hvorav noe under halvparten til korn. Det holdes noe storfe og høns, og drives noe hagebruk. Industrien er beskjeden og består i det alt vesentlige av verkstedindustri. Tjøme var Vestfolds viktigste fiskerikommune etter ilandbrakt fangst. Fangsten var variert, men skalldyr betyr mest. Fiskemottak på Hvasser (Sandøsund). Området i den tidligere kommunen har betydelig turisttrafikk om sommeren. Foruten et stort antall hytter har kommunen ett hotell og flere pensjonater og campingplasser. Hyttene har lagt beslag på store strandstrekninger og ligger også innimellom den faste bosetningen.

Øyene som er en ukeavis for Tjøme og Nøtterøy, hadde et opplag i 2016 på 3 473.

I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 59,5 prosent. Den største gruppen utpendlere arbeider i Tønsberg.

Samferdsel

Tjøme har veiforbindelse via Nøtterøy til Tønsberg (Fv. 308) over Vrengen bru. Den eksisterende broen er fra 1981. Den erstattet en hengebro fra 1932, som ble åpnet av kong Haakon VII. Fylkesvei via bro til Brøtsø og Hvasser. Daglig ferjeforbindelse mellom Tenvik, Vestgården og Tangen (Nøtterøy) og Engø (Sandefjord).

Offentlige institusjoner

På Hvasser ligger losstasjonen for Ytre Oslofjord. Luftforsvarets kontroll- og varslingsanlegg på Mågerø ble formelt nedlagt 1. august 2016. Virksomheten videreføres på Reitan og Sørreisa.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tjøme hørte til Sør-Øst politidistrikt, Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen var med i regionrådet Vestfold regionråd sammenmed Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord og Tønsberg.

Tjøme kommune tilsvarte de to soknene Hvasser og Tjøme i Tønsberg domprosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tjøme til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

Delområder og grunnkretser i Tjøme

For statistiske formål var Tjøme kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Sundene, Holtane, Måkerøy, Grimestad, Hulebakk, Svelvik, Kirkely, Gon, Solvang, Ormelet, Bjørnevåg, Hvasser vest og Hvasser øst.

Historikk og kultur

Ved Verdens Ende lengst sør på øya ligger et gammelt vippefyr og restaurant. Ytterst i Oslofjorden ligger Store Færder og Færder fyr. I alt er cirka 12 prosent av kommunens samlede areal sikret som friareal. Dette gjelder blant annet Moutmarka og Mostranda vest og nordvest for Verdens Ende, flere strender på Hvasser og en rekke holmer, deriblant Ildverket. Den tidligere kommunen har mange fredede og vakre hus, blant annet er en del av eiendommen Dirhue ved Tjøme sentrum er fredet. Tjøme kirke som er fra 1867, er bygd i granitt og teglstein.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet som ble godkjent i 1989, hadde tre sølv åregafler, 2–1, mot en blå bakgrunn; gjenspeiler skipsfart, fiske og fangst.

Navnet kommer av norrønt Tjúma, kan være i slekt med taumr, ‘tau’; sikter i så fall til øyas langstrakte form.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Berg, Lorens: Tjømø: en bygdebok, 1920, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg