Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og andre verneområder i nærheten: Nasjonalparker (oransje), landskapsvernområder (grønt) og naturreservater (rødt). 
Dovrefjell-Sunndalsfjella, Reinheimen og Rondane nasjonalparker av . CC BY SA 3.0

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 3. mai 2002, og omfatter et 1693 km2 stort fjellområde. Sammen med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater utgjorde det ved opprettelsen Fastlands-Norges største sammenhengende verneområde med ca. 4370 km2. Nasjonalparken er en utvidelse av Dovrefjell nasjonalpark, som ble opprettet i 1974 og utgjorde 265 km2.

Ved en utvidelse av Fokstumyra naturreservat og opprettelse av sju nye landskapsvernområder samt to biotopvernområder inntil nasjonalparken, dekker det totale verneområdet et areal på om lag 4266 km2 i Sunndal, Rauma og Nesset kommuner i Møre og Romsdal fylke, Dovre og Lesja kommuner i Oppland fylke, Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke og Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke. Den opprinnelige Dovrefjell nasjonalpark er delt i to områder, ett på hver side av E6 og jernbanen over Dovrefjell. Området mellom de to nasjonalparkdelene er sikret som landskapsvernområde (Hjerkinn landskapsvernområde ca. 20 km2, Kongsvoll landskapsvernområde ca. 22 km2 og Drivstua landskapsvernområde ca. 15 km2).

Hensikten med vernevedtaket er å bevare et stort, sammenhengende og hovedsakelig urørt fjellområde. Vernet skal sikre et intakt høyfjellsøkosystem med villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn. Det har vært spesielt viktig å ta vare på en sentral del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø.

I området ble et av de første naturverntiltak i Norge satt i verk i 1911, da en rekke plantearter ble fredet i Knutshøene. Bakgrunnen for fredningen var at den til dels sjeldne fjellfloraen i de kalkrike områdene på Dovrefjell tiltrakk seg så stor interesse blant profesjonelle plantesamlere fra mange land, at man fryktet at plantelivet kunne komme i fare. Av spesiell interesse når det gjelder dyreliv er også en bestand av moskusfe, innført fra Grønland. Høyeste punkt i nasjonalparken er Snøhetta, 2286 moh.

Det ble i 2002 opprettet et eget Dovrefjellråd med representanter fra alle berørte kommuner og fylkeskommuner. Fra lokal forvaltning ble innført 1. juli 2003, hadde Dovrefjellrådet forvaltningsansvaret for nasjonalparken, mens de øvrige verneområdene forvaltes av kommunene. Ved iverksettelsen av ny modell med verneområdestyrer gikk forvaltningsansvaret for både nasjonalparken og øvrige verneområder over til Dovrefjell nasjonalparkstyre fra 2011, og Dovrefjellrådet ble nedlagt samme år. Nasjonalparkstyret er som øvrige verneområdestyrer kommunalt nominert, men statlig oppnevnt. Det har samme sammensetning som Dovrefjellrådet, men kan i motsetning til dette i liten grad engasjere seg i næringsutvikling knyttet til verneområdene.

Litteratur

  • Brox, Karl H.: Dovrefjell-Sunndalsfjella, 2008, isbn 978-82-7643-471-2, Finn boken
  • Sande, Jostein, red.: Sunndalsfjella: fjell og folk, 2007, isbn 978-82-521-7019-1, Finn boken

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Carl S. Bjurstedt

Som opphavsmann til begrepet "Norges største sammenhengende verneområde" vil jeg anmode om en viss forsiktighet med begrepet i dag. Det var rett da det ble lansert i 2002, men mange nye områder og områdekomplekser er opprettet siden da. Uansett er det _Fastlands_-Norge det er snakk om - Vest-Spitsbergen og Dronning Maud land NP er jo svær mye større...Å nevne moskus i artikkelen og ikke villreinen, blir rart i og med at moskusen er en antropogen artefakt og ikke nevnt i vernebestemmelsene over hodet, mens reinen er hovedverneformålet.Beskrivelsen av Dovrefjellrådet er utdatert. Den er riktig fram til 2003, men i og med lokal forvaltning av området fra 1.7.2003 er Dovrefjellrådet siden da forvalter av nasjonalparken, mens kommunene forvalter øvrige VO.Dovrefjellrådet er en så pass spesiell og vellykket sak at det kunne fortjent en egen artikkel.Undertegnede var adm. leder ved oppstart fram til 2003, og nå igjen fra oktober i fjor.Bidrer gjerne med innhold til artikkelen.CBj

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg