Postglasial, (av post- og glasial), hørende til, eller dannet i tiden etter en istid. I Skandinavia betegnelse for tidsrommet etter at storparten av innlandsisen var smeltet bort, og avleiringene fra denne tiden. Postglasial tid strekker seg fra ca. 10 000 år siden til vår tid.