Bjørnbreen, bre i Luster kommune, Sogn og Fjordane, og Lom kommune, Oppland. Bjørnbreen ligger øst for bretoppene Vesle-Bjørn (2150 moh.) og Store-Bjørn (2222 moh.) på Smørstabbreen i Midt-Jotunheimen. Breen ligger i Jotunheimen nasjonalpark.