Fossbergom, tettsted og administrasjonssenter i Lom kommune, Oppland. Fossbergom ligger der Bøverdalen munner ut i Ottadalen. Stedet har møbel- og trevareindustri. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har avdeling på Fossbergom. Stedet har flere turistbedrifter, Lom bygdamuseum og Norsk Fjellmuseum. Lom stavkirke er fra ca. 1200, den ble utvidet på 1600-tallet til korskirke.