Hannibal Degenfeld, født i Dalmatia, tysk baron og offiser. Ble tidlig engasjert som offiser av flere krigsherrer og stater. Han kom til Norge i 1677 som generalmajor og deltok samme år i erobringen av Marstrand. Fikk avskjed 1679 med generalløytnants grad og gjeninntrådte i venetiansk tjeneste. Han vant ytterligere berømmelse og stor rikdom; døde som feltmarskalk.