Johannes Althusius, tysk naturretts- og folkerettslærer. I 1603 utgav han Politica methodice digesta, et banebrytende verk i den politiske teori, på grunnlag av kalvinistisk teologi. Denne avhandling inneholder bl.a. en skarpsindig drøftelse av suverenitetens vesen og foregriper på vesentlige punkter Hugo Grotius' verk om natur- og folkeretten, som kom ut 1625. I moderne tid er Althusius den første som klart formulerer læren om folkesuvereniteten. Hans historiske betydning var forholdsvis liten; alt før sin død ble han stilt fullstendig i skyggen av Grotius. Først på 1800-tallet fikk Althusius den anerkjennelse han fortjener i den politiske filosofi og rettssystematiske historie.