Württemberg, tysk fyrstehus som er kjent siden 1081, da Konrad (død 1102) nevnes som herre til borgen Wirtemberg ved Stuttgart. Hans sønn Ludvig ble greve av Württemberg 1137. En av hans etterkommere var grev Eberhard 3 (1315–92), som utvidet husets besittelser ved kjøp av grevskapet Teck. Hans sønnesønns sønn var grev Eberhard 5 (1388–1419), som var gift med arvingen til grevskapet Mömpelgard (Montbéliard) i Burgund. Deres etterkommere fikk tittelen hertug av Württemberg 1495. Hertug Friedrich Eugen (1732–97) var far til hertug Friedrich 1 (1754–1816), som fikk kurfyrsttittel 1803 og ble konge av Württemberg 1806, og til hertug Ludwig (1756–1817). Sistnevntes sønn, hertug Alexander (1804–95) var morganatisk gift, og hans etterkommere fikk tittel som prinser og prinsesser av Teck. Den siste konge av huset Württemberg var Friedrich 1s sønnesønns sønn Wilhelm 2 (1848–1921), som ble avsatt 1918. Husets nåværende overhode er hertug Carl (f. 1936), som er etterkommer etter Friedrich 1s yngste sønn, hertug Alexander (1771–1833).