Wilhelm Weitling, tysk agitator og forfatter, den første betydelige tyske kommunist eller sosialist som tilhørte arbeiderklassen. Som vandrende skreddersvenn kom han til Paris 1838, senere til Sveits. Arrestert i Zürich 1843 for revolusjonær agitasjon og utlevert til Preussen; derfra fikk han 1846 anledning til å utvandre til USA. Av hans forfatterskap hadde det revolusjonære verk Garantien der Harmonie und Freiheit (1842) størst betydning. Det kom i norsk oversettelse 1847 og fikk formodentlig innflytelse på Thranebevegelsen.