Jakob Heinrich Flemming, saksisk feltmarskalk og minister, greve. Trådte 1693 i tjeneste hos August 2 av Sachsen, virket 1697 for Augusts valg til konge i Polen og sluttet 1699 forbundet mellom Danmark-Norge og Polen mot Sverige. Kabinettsminister 1712. Flemmings biografi av August 2 og hans etterlatte korrespondanse er viktige kilder til datidens historie.