Arkona, odde i nordlige Tyskland, øya Rügens nordspiss. Her lå i gammel tid den vendiske gud Svantevits tempel, som ble ødelagt i 1169 av den danske kongen Valdemar. Tempelskattene ble brakt til Danmark, og det ble bygd en kirke på Arkona.