Bundesrat i Forbundsrepublikken Tyskland av 1949 har, liksom riksrådet under Weimar-republikken 1919–33, mer begrenset myndighet; det er et organ som medvirker ved forbundsstatens lovgivning og sentraladministrasjon.