Waldeck, tysk fyrstehus som hersket over fyrstedømmet Waldeck und Pyrmont til 1918. Slektens stamfar er Wittukind 3, greve av Schwalenberg (død 1137). Hans etterkommere fikk lenet Waldeck omkring 1150 og riksgrevetittel 1349. Slekten arvet grevskapet Pyrmont 1631. Slekten delte seg i en grevelig og en fyrstelig gren på begynnelsen av 1700-tallet. Fyrst Georg Victor (1831–99), som var gift med den svensk-norske dronning Sofies søster Helena, måtte akseptere at fyrstedømmet fra 1867 ble administrert av Preussen. Han var far til den siste regjerende fyrste, Friedrich (1865–1946), som ble avsatt 1918, og til Emma (1858–1934), som ble gift med Willem 3 av Nederland og mor til dronning Wilhelmina.