Hessen-Kassel, stod under trettiårskrigen på Gustav Adolfs side og tok i den følgende tid imot mange hugenottiske flyktninger. Landgreve Fredrik 1, Karl 12s svoger, var 1720–51 konge av Sverige, og styrte dessuten Hessen ved en stattholder fra 1730. Under Vilhelm 2 (1821–47) og Fredrik Vilhelm 1 (1847–66) var det stadig strid mellom de autokratiske herskere og den liberale landdag. Regjeringen støttet seg til Østerrike, mens Preussen støttet landdagen. Etter krigsdeltakelse 1866 på østerriksk side ble landet innlemmet i Preussen og kom til å utgjøre hoveddelen av provinsen Hessen-Nassau.