Erminer, ermioner, mindre riktig herminoner, dvs. de store (jfr. glhty. irminsul 'stor søyle', norrønt Jǫrmunrekr, forekommer i stedsnavn, f.eks. nederl. Ermelo), en oldtysk stammegruppe. Erminernes sinnbilde Ermin sees i sagn fra Kristi tid som en sønn av urmennesket Mannus og bror til Istve og Ingve, stamfedre for henholdsvis frankere, angler og nordboer. Han synes identisk eller sammenblandet med erminernes hovedgud Er, som ble dyrket ved irminsøyler. Erminernes kjernestammer var sveber og saksere, som i oldtiden bredte seg fra Holstein sør-, øst- og vestover, og hermundurer i Thüringen; ennå på Karl den stores tid dyrket sakserne Er. Som politisk fraksjon hadde erminerne allerede på Kristi tid opphørt å spille noen rolle.