Sachsen-Altenburg, tidligere tysk hertugdømme, fra 1603 under egen hertug. 1871–1918 forbundsstat i Det tyske rike. 1324 km2, 211 300 innb. (1919), hovedstad var Altenburg. Innlemmet i delstaten Thüringen siden 1920.